Wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka

Odpowiedzialność za zobowiązania współmałżonka jest odpowiedzialnością z majątku wspólnego objętego małżeńską wspólnością majątkową odnosząca się tylko i wyłącznie do długów zaciągniętych w trakcie trwania małżeństwa. Współmałżonek nie odpowiada za zobowiązania małżonka swoim osobistym majątkiem. Odpowiedzialność …

Wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka Czytaj dalej »