Prawo administracyjne

dodatek służbowy

Uposażenie zasadnicze policjanta zależy od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od wysługi lat. Jednak na wysokość jego miesięcznej pensji duży wpływ mają też różnego typu dodatki do uposażenia., m.in. dodatek służbowy. Roszczenia z tytułu …

dodatek służbowy Czytaj dalej »

zwolnienie ze służby

W przypadku zwolnienia policjanta ze służby sąd może sprawdzić, czy stan faktyczny sprawy został wszechstronnie wyjaśniony w świetle wszystkich przepisów prawa. Jednak sam wybór rozstrzygnięcia, dokonywany przez przełożonego policjanta na podstawie kryteriów słuszności i celowości. …

zwolnienie ze służby Czytaj dalej »

nadgodziny

  Zgodnie z Ustawą o Policji z 6 kwietnia 1990 r. czas pełnienia służby policjanta jest określany wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do odpoczynku. Obowiązki policjanta powinny być ustalone w taki sposób, aby mogły …

nadgodziny Czytaj dalej »

reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości

Postępowanie sądowe w sprawach budowlanych zazwyczaj jest bardzo trudne i długotrwałe. Rzadko się zdarza, aby strony postępowania miały wzorcowo udokumentowane kwestie związane z zawarciem umowy o roboty budowlane – zazwyczaj udowodnienie swoich racji wymaga przesłuchania …

reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości Czytaj dalej »

doradztwo i reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

  Procedura administracyjna uregulowana została w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego, regulując tryb postępowania organów administracji publicznej. W Kodeksie Postępowania Administracyjnego uregulowane zostały cztery rodzaje postępowań: – ogólne, którego przedmiotem jest indywidualna sprawa rozstrzygana decyzją administracyjną; …

doradztwo i reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi Czytaj dalej »

Przewiń do góry