SUBSYDIARNY AKT OSKARŻENIA

Subsydiarny akt oskarżenia

Pokrzywdzony jest uprawniony w sytuacjach określonych prawem złożyć do sądu subsydiarny akt oskarżenia kiedy odmawia tego oskarżyciel publiczny.

W swojej praktyce prowadząc wiele spraw karnych już na etapie postępowania przygotowawczego dochodzi do sytuacji w której zachodzi konieczność wniesienia do sądu subsydiarnego aktu oskarżenia. Sprawa wtedy toczy się z inicjatywy pokrzywdzonego. Przepisy są tak skonstruowane, że oskarżyciel publiczny może wstąpić do sprawy i wtedy sprawa się toczy z oskarżenia publicznego. Do takiej sytuacji dochodzi jednak bardzo rzadko.

Subsydiarny akt oskarżenia

Sytuacja w której pokrzywdzony może wnieść subsydiarny akt oskarżenia to tylko taka kiedy dwukrotnie wydano postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania, a następnie postanowienie prokuratora nadrzędnego utrzymującego w mocy zaskarżone postanowienie. Kiedy doszło do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia bądź umorzenia postępowania, konieczne jest złożenie na nie zażalenia do sądu.

Jeśli sąd podzieli argumentację zażalenia, zaskarżone postanowienie zostanie uchylone, a sprawa zostanie skierowana ponownie do organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

Jeśli organ prowadzący postępowanie ponownie wyda postanowienie o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania, koniecznie jest ponowne złożenie zażalenie na to postanowienie do prokuratora nadrzędnego.

Jeśli prokurator utrzyma w mocy zaskarżone postanowienie, pokrzywdzony dopiero wtedy nabywa uprawnienie do złożenia do sądu prywatnego aktu oskarżenia.

Należy dokonać oceny prawnej czy w danej sprawie zachodzi już przypadek uprawniający pokrzywdzonego do złożenia prywatnego aktu oskarżenia. Oceny tej dokonuje kancelaria adwokacka. Przepisy przewidują, że subsydiarny akt oskarżenia musi być sporządzony i podpisany przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Mamy w tym przypadku do czynienia z tzw. przymusem adwokackim.

Pokrzywdzony ma ograniczony czas na wniesienie do sądu subsydiarnego akt oskarżenia, który wynosi 1 miesiąc od dnia doręczenia mu postanowienia prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia.

Na skutek takich działań zostanie wyznaczone posiedzenie które wtedy jest tym miejscem, gdzie trzeba przedstawić argumenty, racje które będą przekonywać, że organ prowadzący postępowanie przygotowawcze nie wykonał pewnych istotnych czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy lu że dokonano błędnych czynności albo błędnie ustalono stan faktycznych.

Zadania kancelarii – subsydiarny akt oskarżenia

Kancelaria zajmując się sprawą karną  już na etapie postępowania przygotowawczego oraz sprawą z subsydiarnego aktu oskarżenia :

– udziela porad prawnych;

– sporządza zażalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania bądź umorzenia postępowania;

– gwarantuje reprezentację przed prokuraturą, sądem I i II instancji;

– zapewnia udział w posiedzeniu sądu w przedmiocie zażalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia/umorzenia

postępowania;

– sporządza subsydiarny aktu oskarżenia /odpowiedzi na subsydiarny akt oskarżenia;

– składa wnioski dowodowe w toku sprawy;

– zapewnia udział na rozprawach.

Adwokat Andrzej Kolczyk – adwokat Dąbrowa Górnicza