MOBBING I DYSKRYMINACJA

MOBBING I DYSKRYMINACJA – ADWOKAT DĄBROWA GÓRNICZA MOBBINGIEM określa się działanie które polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu, zastraszaniu pracownika, które wywołuje u pracownika zaniżoną samoocenę przydatności zawodowej. Mobbing to również poniżanie lub ośmieszanie pracownika, działanie mające na celu odizolowanie pracownika lub w ogóle wyeliminowanie go z zespołu czy grupy pracowników. Jeżeli stosowany mobbing spowodowałby …

MOBBING I DYSKRYMINACJA Read More »

Wydziedziczenie

Przesłanki wydziedziczenia – adwokat Dąbrowa Górnicza Wydziedziczenie – Adwokat Dąbrowa Górnicza Każdy człowiek dysponujący majątkiem i chcący rozporządzić nim może samodzielnie zdecydować o przeznaczeniu tego majątku po śmierci . Może również zdecydować o wydziedziczeniu jeśli dojdzie do przekonania że określona nie zasługuje na dziedziczenie. Wydziedziczenie wymaga właściwej formy co oznacza, że musi zawarte być w …

Wydziedziczenie Read More »

ROZWÓD Z WINY MAŁŻONKA- Przyczyny

Wina małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego w ROZWODZIE Który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego ustala sąd w postępowaniu sądowym w sprawie o rozwód na wniosek którejkolwiek ze stron tego postępowania. Małżonkowie mogą również zaniechać orzekania o winie zgodnie wyrażając zgodę na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o niej. Sąd ustala winę …

ROZWÓD Z WINY MAŁŻONKA- Przyczyny Read More »

SUBSYDIARNY AKT OSKARŻENIA

SUBSYDIARNY AKT OSKARŻENIA – Adwokat Dąbrowa Górnicza – Adwokat Andrzej Kolczyk Pokrzywdzony jest uprawniony w sytuacjach określonych prawem złożyć do sądu subsydiarny akt oskarżenia kiedy odmawia tego oskarżyciel publiczny. W swojej praktyce prowadząc wiele spraw karnych już na etapie postępowania przygotowawczego dochodzi do sytuacji w której zachodzi konieczność wniesienia do sądu subsydiarnego aktu oskarżenia. Sprawa …

SUBSYDIARNY AKT OSKARŻENIA Read More »

ROZWÓD -jak to ugryść….

Rozwód jest zazwyczaj trudnym doświadczeniem dla każdego z rozwodzących się małżonków.. Chyba każdy się zgodzi, że decyzja ta musi być wszechstronnie rozważona i starannie przemyślana. Jeśli już zostanie podjęta trzeba też zastanowić się nad tym czy pozew i wszelkie czynności przed sądem strona będzie w stanie wykonać osobiście czy prowadzenie sprawy powierzy profesjonalnemu pełnomocnikowi. Należy …

ROZWÓD -jak to ugryść…. Read More »

TYMCZASOWY ARESZT- ADWOKAT

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE Innym celem zastosowania tymczasowego aresztowania jest funkcja ochronna, która ma na celu zapobiegnięcie popełnienia przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. Zastosowanie tymczasowego aresztowania wymaga zaistnienia podstawy ogólnej, wynikającej z art. 249 § 1 k.p.k. i przynajmniej jednej z podstaw szczególnych (w art. 258 k.p.k.), które muszą wystąpić łącznie, Okoliczności popełnionego czynu dają podstawę sądzić …

TYMCZASOWY ARESZT- ADWOKAT Read More »

ZATRZYMANIE PRZEZ ORGANY ŚLEDCZE

ZATRZYMANIE PRZEZ ORGANY ŚLEDCZE : POLICJĘ, CBA, CBŚ, ABW Zatrzymanie osoby podejrzanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może trwać dłużej niż 72 godziny. Zatrzymanie musi zakończyć się zwolnieniem osoby zatrzymanej jeśli nie zostanie ona w czasie 48 godzin pozostawiona do dyspozycji sądu wraz z  wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Zwolnienie może też nastąpić na …

ZATRZYMANIE PRZEZ ORGANY ŚLEDCZE Read More »

ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚĆI

ODROCZENIE WYKONANIA KARY Wyrok bezwzględnej kary pozbawienia wolności powoduje konieczność jej odbycia. Ostatecznie Sąd zarządza wykonanie  tej kary a skazany jeśli przebywa na wolności otrzymuje wezwanie do stawiennictwa na określony dzień w zakładzie karnym. Wyrok wydany w sprawie, nakaz przyjęcia skazanego i dokumentacja wykonawcza przesyłana jest do właściwego zakładu karnego. Czas w tej sytuacji jest istotny …

ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚĆI Read More »

DOZÓR POLICYJNY -sprawy karne adwokat Andrzej Kolczyk

D O Z Ó R  P O L I C Y J N Y Dozór policyjny – wolnościowy środek zapobiegawczy który, może być zastosowany wobec podejrzanego lub oskarżonego przez prokuratora lub sąd. Środek może polegać na obowiązku okresowego w określonych dniach i godzinach zgłaszania się do określonego organu dozorującego, informowaniu o zmianach pobytu, zakazie opuszczania …

DOZÓR POLICYJNY -sprawy karne adwokat Andrzej Kolczyk Read More »

SDE System Dozoru Elektronicznego potocznie dozór elektroniczny

SDE System dozoru elektronicznego potocznie nazywany dozorem elektronicznym  Rozwiązanie, które pozwala na odbycie kary pozbawienia wolności pozostając w dalszym ciągu na wolności. SDE przewiduje dla skazanego ograniczenia których bezwzględnie musi przestrzegać. Bezwzględna kara pozbawienia wolności może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jeśli sąd penitencjarny wyda zezwolenie w tym zakresie. Właściwy sąd penitencjarny decyduje o …

SDE System Dozoru Elektronicznego potocznie dozór elektroniczny Read More »

Przewiń do góry