proces budowlany

Doradztwo prawne o proces budowlany

Proces budowlany to zainicjowanie budowy obiektu budowlanego w określonym miejscu lub terenie. W obowiązującym porządku prawnym uruchomienie procesu budowlanego jest związane z przestrzeganiem Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; ustawa ta definiuje obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego odpowiedzialnych za jego uruchomienie.

W większości przypadków uczestników procesu budowlanego ustala odpowiedni organ administracyjny w postępowaniu o wydanie pozwolenie na budowę, rozbiórkę. Uczestnicy procesu budowlanego wymienieni w prawie budowlanym nie są jedynymi uczestnikami tego procesu, jednak to właśnie oni odpowiadają za prawidłowy jego przebieg.

Określenie „proces budowlany” dotyczy tak naprawdę jednego z procesów nazwanych w ustawie Prawo Budowlane jako roboty budowlane. Jest to oczywiście budowa czyli wykonywanie obiektu lub jego nadbudowa, rozbudowa a także może to być jego odbudowa w określonym miejscu. Uczestnicy procesu budowlanego są więc związani z jednym obiektem, a nie koniecznie z całym zamierzeniem budowlanym, w którym tych obiektów może być więcej.

Bardzo często zdarza się, że inwestorzy gubią się w lawinie przepisów, znajdujących się w kilkunastu ustawach i rozporządzeniach; w skomplikowanych procedurach administracyjnych, wymagających uzyskania niezbędnych, decyzji, pozwoleń, zaświadczeń, dokumentów.

Konsekwencją wzniesienia obiektu budowlanego bez wymaganych pozwoleń – samowoli budowlanej – jest nakaz rozbiórki lub zapłacenie wysokiej opłaty . Rozbiórka wykonywana jest na koszt inwestora, który nie działał zgodnie z prawem.

Największym miastem w Polsce, z uwagi na liczbę powstałych samowoli budowlanych jest Zakopane, niektóre obiekty wzniesione bez zachowania odpowiednich reguł liczą nawet 30 lat.