Sprawy rozwodowe, rozwód

Indoktrynacja dziecka w procesie o rozwód

Indoktrynacja – świadomy i systematyczny proces którego celem jest wpajanie człowiekowi określonych informacji. Takie samo znaczenie ma pojęcie indoktrynacji nakierowanej na dziecko które jest uczestnikiem mniej lub bardziej w procesie rozwodowym jego rodziców.

Konflikt stron w procesie o rozwód

Głównie do takich praktyk dochodzi w przypadku spraw o rozwód. W których strony są silnie skonfliktowane i toczą walkę o swoją rację w procesie. Oczywistym jest, że w sprawach rodzinnych nie ma wygranych a największym przegranym i najbardziej dotkniętym procesem o rozwód jest niestety małoletnie dziecko stron. To ono cierpi najbardziej.

Dziecko wykorzystywane jest bardzo często jako karta przetargowa przez rodzica, który w ten sposób chce osiągnąć swój cel procesowy lub inne korzyści poza procesem.

Najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest takie, kiedy każdy z rodziców podczas całego procesu o rozwód ma na uwadze dobro dziecka jego samopoczucie i wszechstronnie pojmowany dobrostan.

Negatywna indoktrynacja kierowana do dziecka

Należy jasno zwrócić uwagę na ten problem i jasno powiedzieć, że rodzic który przekazuje treści negatywne o drugim rodzicu w szczególności gdy są one nieprawdziwe postępuje nagannie i niewłaściwie. Niewłaściwym jest wrogie nastawianie dziecka do drugiego rodzica, stwarzanie nieprawdziwego zagrożenia, które de facto nie istnieje, używanie wulgarnych słów wobec drugiego rodzica przy dziecku, deprecjonowanie roli jednego rodzica w oczach dziecka przez drugiego ro itd… Zabranianie dziecku kontaktu z drugim rodzicem, uniemożliwianie swobodnej rozmowy czy spędzenia czasu. To wszystko powoduje, że dziecko choć nie powinno i nie ma podstaw zachowuje się wobec rodzica negatywnie przedstawianego zachowawczo, nieprzyjemnie a czasami nawet wrogo. W takich warunkach nagle bez powodu dzieci zaczynają się bać tego drugiego rzekomo „niedobrego” rodzica, a przecież jeszcze niedawno to samo dziecko mieszkało z tym rodzicem i nigdy go się wcześniej nie bało.

Indoktrynacja – konsekwencje

Szkodliwe zmiany w relacjach zachodzą bardzo szybko. Są trudne do naprawienia. Czasami są nieodwracalne a szkoda bo tak naprawdę na końcu zawsze traci dziecko bo przecież ostatecznie to ono nie ma dobrego kontaktu z drugim rodzicem, albo co gorsza nie ma go wcale. Taka sytuacja w której znajduje się dziecko z powodu rozwodu rodziców jest już sama w sobie bardzo niekomfortowa. Okraszona zdarzeniami konfliktowymi, agresją czy innymi negatywnymi zachowaniami rodziców wpływa negatywnie na dziecko i wyrządza mu krzywdę.

Skutki mogą być poważne:

  • problemy wychowawcze;
  • wystąpienie rozmaitych lęków;
  • problemy emocjonalne;
  • spadki samooceny;
  • depresja;
  • ucieczki z domu;
  • próby samobójcze.

Sprawy o rozwód czy inne sprawy rodzinne są nacechowane dużymi emocjami i przeżyciami osób których dotyczą. Ich wynik stanowi o dalszym kształcie funkcjonowania i organizacji życia dlatego sprawom ty towarzyszą czasami skrajne emocje.

Pomijając powyższe dopuszczanie się indoktrynacji dziecka przez jednego z rodziców stanowi również przesłankę do stawiania tezy, że dochodzi w takich warunkach do rażącego nadużycia władzy rodzicielskiej przez takiego rodzica. Co z kolei może spowodować wobec niego ujemne konsekwencje z tego tytułu. Adwokat Kolczyk Dąbrowa Górnicza

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście + 16 =