Porady prawne Dąbrowa Górnicza

Mobbing i dyskryminacja

MOBBING – działanie które polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu, zastraszaniu pracownika, które wywołuje u pracownika zaniżoną samoocenę przydatności zawodowej. Mobbing to również poniżanie lub ośmieszanie pracownika, działanie mające na celu odizolowanie pracownika lub w ogóle wyeliminowanie go z zespołu czy grupy pracowników.

Jeżeli stosowany mobbing spowodowałby u pracownika rozstrój zdrowia psychicznego lub fizycznego, może żądać od pracodawcy zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zmobbingowany pracownik może także, rozwiązać stosunek pracy, jednocześnie domagając się wypłaty z tytułu odszkodowania będące rekompensatą z tytułu utraconego wynagrodzenia.

Zwracam uwagę, że również w przypadku dyskryminacji nienoszącej cech mobbingu, pracownikowi przysługują roszczenia z tytułu uszczerbku w dobrach majątkowych i niemajątkowych. Warto pamiętać, że niektóre naruszenia praw pracowników stanowić mogą przestępstwa zgodnie z regulacjami kodeksu karnego.

W sytuacji naruszenia przez pracodawcę lub jednego z pracowników zakazu dyskryminacji nie należy przyzwalać na tego rodzaju praktyki. Niezwykle ważnym ale i najtrudniejszym jest podjęcie działania zarówno w obronie własnych praw jak i wtedy gdy naruszane są prawa innych.

Dowody mobingu i dyskryminacji

Jak w każdej sprawie tak i w tej niezbędne są dowody, które są konieczne aby dowieść swych racji także na etapie postępowania sądowego.

Dowody to np. dokumenty, maile, wiadomości sms, korespondencja z portali społecznościowych itp. Niezwykle ważnym dowodem są zeznania świadków, a więc należy zabezpieczyć dane adresowe osób, które będą mogły wziąć udział w procesie w roli świadków.

Jako człowiek i zarazem adwokat zdaję sobie sprawę z tego, że wystąpienie z roszczeniem wobec pracodawcy tak byłego lub obecnego jest nie lada wyzwaniem . Działanie takie wymaga odwagi i determinacji. Kwestia podstawowa to prawidłowe ustalenie naruszeń praw pracownika wyczerpujące znamiona dyskryminacji lub działań noszących znamiona mobbingu.

Kolejny punkt to zgromadzenie dowodów w postaci wszelkiego rodzaju dokumentów a także w postaci osobowych źródeł dowodowych.

W prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej w Dąbrowie Górniczej często miałem do czynienia z tego rodzajem spraw. Do każdej sprawy należy podejść indywidualnie.

Spotkanie z adwokatem pozwala przedyskutować różne warianty postępowania, szanse procesu a także zagrożenia związane z wytoczeniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

Adwokat Dąbrowa Górnicza – Andrzej Kolczyk

Kancelaria Adwokacka Dąbrowa Górnicza

Więcej o dyskryminacji kobiet przeczytasz tutaj.