Dyskryminacja kobiet

„Nikt nie zrozumie kobiety lepiej niż inna kobieta” Lew Tołstoj

Wykonuję zawód również  z myślą o wszystkich kobietach potrzebujących pomocy prawnej, kobietach pokrzywdzonych przestępstwami, oskarżonych o ich popełnienie, kobietach dotkniętych dyskryminacją czy też mobbingiem w pracy.

Dyskryminacja kobiet

Charakter przestępstw, których ofiarami są kobiety polegają na tym, że czyny karalne godzą nie tylko w prawa i wolności pokrzywdzonej ale i w godność osobistą kobiety.
Jest tak, że kobiecie towarzyszy ogromne poczucie wstydu, tak wielkie, że wpędza kobietę w poczucie winy za to co się stało, chociaż nie ponosi za to odpowiedzialności.
Takie zdarzenia odbijają się śladem na całym ich życiu, pozbawiają poczucia własnej wartości, utraty poczucia bezpieczeństwa i niejednokrotnie prowadzą do rezygnacji z dochodzenia należnej im ochrony prawnej.
Przestępstwa o których piszę to m.in.:

 • przemoc domowa;
 • znęcanie się psychiczne i  fizyczne;
 • naruszenie nietykalności cielesnej;
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu;
 • groźby karalne;
 • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej;
 • gwałt;
 • molestowanie seksualne;
 • zmuszanie do prostytucji;
 • uprowadzenie;
 • handel kobietami;
 • uporczywe  nękanie / stalking/;
 • błędy medyczne;
 • mobbing;
 • dyskryminacja w pracy (które bezpośrednio dotykają życia osobistego i intymnego kobiety).

Wiem, że samo przedstawienie sprawy adwokatowi jest krępujące i rozumiem to, gdy pokrzywdzona kobieta w tych sytuacjach woli rozmawiać  o tym z kobietą – adwokatem. Wykonanie pierwszego kroku stanowi czasami tak trudny do pokonania mur, że wydaje się aż nie możliwym do przekroczenia. Jednak ten krok jest konieczny i stanowi czasami początek nowej drogi życia.
Wiem, że rozmowa taka przynosi ulgę i poczucie wsparcia. Od tej chwili kobieta już nie czuje, że jest sama z przytłaczającym ją problemem.
Adwokat w tych szczególnie delikatnych sprawach powinien wykazywać się empatią, umiejętnością rozmowy z kobietami i zrozumieniem emocji im towarzyszącym. Adwokat staje się powiernikiem, towarzyszem w drodze do odpowiedniego zakończenia sprawy.
Wiem, że prawidłowe podejście do sprawy wymaga traktowania klientek w taki sposób, w jaki sama chciałabym być traktowana gdybym znalazła się w podobnej sytuacji. Dbam o to aby moje klientki czuły się komfortowo i bezpiecznie.

Adw. Sylwia Pobideł- Kolczyk