Prawo zobowiązań

reprezentacja w sprawach o odszkodowanie (m.in. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy)

Zawierając umowę oczekujemy, że zobowiązanie będzie wykonane i to w należyty sposób. W przypadku, gdy zobowiązanie nie zostanie wykonane lub zostanie wykonane w nienależyty sposób możemy zażądać odszkodowania. Zawierając umowę zobowiązujemy się przed drugą stroną, …

reprezentacja w sprawach o odszkodowanie (m.in. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy) Czytaj dalej »

reprezentacja w sprawach o zapłatę (postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone i zwykłe)

  Postępowanie, którego przedmiotem są sprawy o zapłatę to najczęściej występujący rodzaj postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. Dotyczą one najczęściej niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, np. z tytułu umowy sprzedaży,najmu lub usługi. Posiadając niezaspokojoną …

reprezentacja w sprawach o zapłatę (postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone i zwykłe) Czytaj dalej »

Przewiń do góry