SDE System dozoru elektronicznego

SDE System Dozoru Elektronicznego

Rozwiązanie, które pozwala na odbycie kary pozbawienia wolności pozostając w dalszym ciągu na wolności. System Dozoru Elektronicznego przewiduje dla skazanego ograniczenia których bezwzględnie musi przestrzegać. Bezwzględna kara pozbawienia wolności może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jeśli sąd penitencjarny wyda zezwolenie w tym zakresie. Właściwy sąd penitencjarny decyduje o zastosowaniu dozoru w ramach postępowania wykonawczego. Wyrok skazujący nie zawiera treści na temat systemu wykonania kary a postępowanie w tym zakresie toczy się wyłącznie w wyniku złożonego wniosku który musi spełniać określone wymagania. Sądem penitencjarnym, właściwym dla rozpoznawania wniosku o System Dozoru Elektronicznego jest sąd okręgowy właściwy dla miejsca pobytu osoby skazanej.

Przepisy systemu dozoru elektronicznego

Zgodnie z przyjętymi przepisami w tym zakresie jeśli oskarżonemu prawomocnym wyrokiem skazującym zostanie wymierzona kara bezwzględnego pozbawienia wolności nieprzekraczająca 1 roku, /przepisy covidowe dopuszczają 1,6 miesięcy / można do sądu penitencjarnego złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Wniosek ten jest wolny od opłat.

Wniosek powinien spełniać warunki właściwe dla pisma procesowego i dobrze jest jeśli zostanie do wniosku o dozór elektroniczny załączony harmonogram odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych. Sąd penitencjarny zezwalając na wykonanie kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych określa ramy czasowe w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany może oddalić się z ustalonego miejsca.

Obrońca w sprawach karnych – adwokat Andrzej Kolczyk