Prawo cywilne

reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych m.in. w sprawach o zasiedzenie nieruchomości

  Kancelarie Adwokackie KOLCZYK zajmują się reprezentowaniem klientów indywidualnych i biznesowych zarówno na etapie postępowania przedsądowego jak również sądowego. Działania podejmowane przez Adwokatów Kancelarii przed rozpoczęciem sprawy sądowej to niezbędna korespondencja z drugą stroną sporu, …

reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych m.in. w sprawach o zasiedzenie nieruchomości Czytaj dalej »

negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, w sprawie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych

Umowa najmu to umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem najmu mogą być rzeczy …

negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, w sprawie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych Czytaj dalej »

negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie umów: kupna i sprzedaży nieruchomości (w tym umów przedwstępnych oraz budowlanych i deweloperskich)

Umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dotyczy to zarówno umowy zobowiązującej, jak i rozwiązującej. W formie aktu notarialnego musi być również zawarta umowa przenosząca własności nieruchomości. Umowę sprzedaży nieruchomości dokonuje się …

negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie umów: kupna i sprzedaży nieruchomości (w tym umów przedwstępnych oraz budowlanych i deweloperskich) Czytaj dalej »

zachowek

  Zdarzają się sytuacje, że spadkodawca pomija w testamencie najbliższą rodziną, zapisując cały swój majątek dalszym krewnym lub wręcz osobom trzecim. W takiej sytuacji członkom najbliższej rodziny przysługuje w stosunku do spadkobiercy roszczenie o wypłatę …

zachowek Czytaj dalej »

dział spadku

Dział spadku jest to faktyczne podzielenie masy spadkowej między uprawnionych spadkobierców. Jeżeli do schedy spadkowej należy nieruchomość dokonanie działu spadku może nastąpić w formie ugody sądowej lub notarialnej albo na drodze procesu sądowego. W ramach …

dział spadku Czytaj dalej »

Przewiń do góry