rozwód

Rozwód – jak to ugryźć…

Rozwód jest zazwyczaj trudnym doświadczeniem dla każdego z rozwodzących się małżonków.. Chyba każdy się zgodzi, że decyzja ta musi być wszechstronnie rozważona i starannie przemyślana. Jeśli już zostanie podjęta trzeba też zastanowić się nad tym czy pozew i wszelkie czynności przed sądem strona będzie w stanie wykonać osobiście czy prowadzenie sprawy powierzy adwokatowi prowadzącemu sprawy rozwodowe.

Rozwód – trudne doświadczenie

Należy też podjąć decyzję w kwestii sposobu rozwiązania małżeństwa czy rozwiązanie ma nastąpić bez orzekania o winie czy jej orzeczeniem. Należy też przygotować niezbędne dowody nie tylko potwierdzające zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego stron, ale też gdy w grę ma wejść roszczenie alimentacyjne dowody potwierdzające koszty utrzymania czy dochody zobowiązanego.

Ponadto jeśli będzie ustalana wina należy przygotować dowody o o niej świadczące.

Oczywiście zasadniczą przesłanką dopuszczającą do rozwiązania małżeństwa jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W skrócie oznacza to zerwanie wszystkich więzi składających się na związek małżeński.

W pewnych sytuacjach nawet gdy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, rozwód nie będzie dopuszczalny jeśli zaistnieją negatywne przesłanki rozwodowe i sąd wtedy nie orzeknie rozwodu jeśli :

  • na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
  • rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (chyba że drugi małżonek wyraża zgodę na rozwód bądź odmowa wyrażenia tej zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego).

Formalności rozwodowe

Przygotowany prawidłowo pozew z właściwymi załącznikami i jeśli to konieczne dowodami to pierwszy etap czynności przed sądem. Należy jeszcze pamiętać o koniecznych opłatach. Jeśli osobiście działająca strona nie popełni żadnych błędów formalnych lub gdy czegoś nie zrobiła ale na żądanie sądu uzupełniła baraki formalne na wezwanie sądu sprawa rusza i sąd następnie wyznacza rozprawę. Rozprawa jest wyznaczana wyznaczona w celu słuchania świadków jeśli taki jest plan rozprawy lub ewentualnie w celu przesłuchania stron w zamiarze ustalenia czy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego stron i jego przyczyn.

Jeśli stanowiska stron są zbieżne i nie ma sporu w żadnej z kwestii związanych z rozwodem małżeństwo zostanie rozwiązane i jest to możliwe na pierwszej rozprawie.  Każda rozprawa wiąże się z ogromnym stresem dla stron w szczególności ta kiedy nie wiedzą co się będzie działo i czego mogą się spodziewać.

Obecność  profesjonalnego  pełnomocnika ułatwia przejście rozprawy rozwodowej nie tylko  od strony formalnej ale także z uwagi na udzielone wsparcie emocjonalne które stronie reprezentowanej przez pełnomocnika na pewno jest potrzebne. Z upływem stosownych terminów wyrok staje się prawomocny.  Kobieta która się rozwiodła może wrócić do poprzedniego nazwiska.  Nie zapominając o tym,  że rozwód to przykre przeżycie to jednak nie można tracić z pola widzenia tego, że  rozpoczyna on dla rozwiedzionych małżonków nowy rozdział w życiu, nowe możliwości i nowy start.

Adwokat Sylwia Pobideł- Kolczyk – Adwokat Dąbrowa Górnicza – rozwód