TYMCZASOWY ARESZT- ADWOKAT

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE

Innym celem zastosowania tymczasowego aresztowania jest funkcja ochronna, która ma na celu zapobiegnięcie popełnienia przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa.

Zastosowanie tymczasowego aresztowania wymaga zaistnienia podstawy ogólnej, wynikającej z art. 249 § 1 k.p.k. i przynajmniej jednej z podstaw szczególnych (w art. 258 k.p.k.), które muszą wystąpić łącznie,

Okoliczności popełnionego czynu dają podstawę sądzić o wysokim prawdopodobieństwie winy oskarżonego i wtedy sąd może zastosować środek zapobiegawczy.

Policja w ciągu 48 godzin od zatrzymania zbiera dowody i ewentualnie składa wniosek o zastosowaniu tymczasowego aresztowania

W tym samym czasie prokurator po otrzymaniu wniosku o wystąpienie do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania powinien osobiście przesłuchać podejrzanego

i wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyśpieszonym albo jeśli dojdzie do przekonania że nie zachodzą przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania powinien zarządzić jego zwolnienie. Jeśli prokurator złoży do Sadu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania prokurator zarządza też doprowadzenie tymczasowo aresztowanego do sądu. Oddanie tymczasowo aresztowanego do dyspozycji sądu rozpoczyna kolejny termin- 24 godzin. Sąd zapoznaje się ze sprawą i złożonym wnioskiem, przesłuchuje zatrzymanego i przed upływem 24-godzin wydaje postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu lub jeśli warunki sprawy na to pozwalają inny środek zapobiegawczy albo zarządza zwolnienie osoby wobec której rozpoczęto tą procedurę.

Prawo karne-sprawy karne adw. Andrzej Kolczyk

adwokat Dąbrowa Górnicza

Przewiń do góry