DOZÓR POLICYJNY

Jesteś ofiarą hejtu? Broń się!

Hejt to spolszczona nazwa angielskiego słowa ”Hate„ co oznacza nienawiść

W polskiej mowie potocznej słowo to nie ma takiego samego znaczenia. Oznacza wypowiedź z reguły obelżywą o negatywnym zabarwieniu, dezaprobatę lub pogardę. Wypowiedzi tej towarzyszy nienawiść, czasami wulgarny język.

Jesteś ofiarą hejtu? Broń się !!!

Hejt można wyrażać poprzez 3 sposoby: pisemny, werbalny, obrazkowy.

Hejt pisemny to po prostu negatywny, uszczypliwy, obelżywy, obraźliwy, poniżający komentarz nie mający zazwyczaj nic wspólnego z rzeczywistością i nie znajdujący oparcia w prawdziwym stanie rzeczy,

Internet jest przepełniony nienawiścią. Prostym sposobem na przekonanie się o tym jest włączenie komputera i wejście na komentarze znajdujące się pod wybranym np. artykułem. Przekonamy się wtedy jak łatwo niektórym dokonywać ocen czy dodawać opinie, czasami tylko po to aby wyrzucić z siebie przelewająca się frustrację.

Złe emocje, frustracja kierowana do konkretnych osób, zawiść a także zazdrość i idące za tym wypowiadane czy pisane słowa mogą wyrządzić ogromną krzywdę osobom, które zostały dotknięte hejtem.

Każdy może stać się ofiarą hejtu, także i wy drodzy internauci czego oczywiście wam nie życzę.

Hejt również nie ominie samego hejtera ale w tym przypadku można to potraktować jako zasłużoną karę za niewłaściwe i niegodne człowieka zachowanie.

Dlatego ten artykuł poświęcam właśnie tej tematyce. Jako adwokat od lat zajmujący między innymi tą tematyką powiem WAM co zrobić kiedy już spotkacie się z tzw. hejtem. Udzielę cennych wskazówek i mam nadzieje, że bez obaw stawicie czoła hejtowi i waszemu hejterowi bo pamiętajcie nie jesteście bezbronni.

Sam doświadczyłem hejtu

Ja też padłem ofiarą heitu, dlatego wiem, że dla hejtera nie ma żadnej świętości. Hejter napisał negatywny, nieprawdziwy komentarz o mnie. Pisząc go myślał sobie „ a dobrze mu tak, dlaczego ma się mu tak dobrze układać, bo on ma więcej klientów niż ja”.

Nie przejąłem się tym wpisem bo wiem, że jest nieprawdziwy, dalej robię to co lubię co jest moją pasją – wykonuję zawód adwokata. Moi klienci też to wiedzą. Powiem więcej, klientów mi nawet przybyło.

Radzę i Wam gdy doświadczycie takiej sytuacji nie przejmujcie się tylko róbcie swoje, podejmijcie działania, które i ja podjąłem w celu ustalenia osoby, która dokonała wpisu. Nie bierz do siebie tego co przeczytasz o sobie, to hejter jest słaby, nie ty. Hejter chowa się za monitorem komputera i wydaje mu się, że jest niewidoczny i taki silny bo może niby bezkarnie napisać parę nieprawdziwych zdań o drugim człowieku,a tak naprawdę nie powiedziałby tego samego patrząc w oczy. Dlaczego?

Bo to są zakompleksione osoby, które chowają się za fałszywym pseudonimem lub nieprawdziwym nazwiskiem i myślą, że ich identyfikacja jest niemożliwa. Na szczęście są w błędzie .

Hejterzy wygrywają wtedy tylko gdy im na to pozwalamy. Zdarza się tak, że ofiary nie wiedzą jak się bronić przed przeciwnikiem, który najczęściej nie ujawnia swojej tożsamości. Na szczęście dla pokrzywdzonych hejtem, hejter nie jest anonimowy, zawsze zostawia mnóstwo śladów w sieci, które pozwalają go na mierzyć. Ofiara hejtu nie jest bezbronna. Musicie wiedzieć jak postępować, kiedy doświadczycie internetowej nienawiści. Nie bądźcie bezczynni.

Podstawa prawna a hejt

W tym miejscu przytoczę zasadnicze artykuły kodeksu karnego regulujące tą tematykę:

Art 212§ 1 kk Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska,

zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego

Art. 256 par 1 kk: Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 257 kk. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Kroki jakie można podjąć aby przeciwdziałać hejtowi:

  • odpowiadasz na hejta;
  • zawiadamiasz moderatora strony / administrator serwisu internetowego ma obowiązek usunięcia obraźliwy wpis/;
  • składasz zawiadomienie na policji lub w prokuraturze.

W ustaleniu tożsamości hejtera organom ścigania pomaga administrator strony internetowej, na której zamieszczono hejtowski komentarz, operator telefoniczny jeśli treść hejtowska została przekazana telefonicznie poprzez sms-y, oraz właściciel serwera poczty e-mail jeśli obraźliwe treści zostały rozpowszechnione tą drogą.

Wierzę w to, że pomogłem rozwiać wam wątpliwości w omawianej materii. Ja podjąłem kroki celem wyjaśnienia mojej sprawy, o której wspomniałem wcześniej. O efektach ustaleń napiszę w kolejnym artykule.

Będę na bieżąco informował Was o poczynionych ustaleniach.

Adwokat Andrzej Kolczyk