usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne i rodzaje wywiadów detektywistycznych

Usługi detektywistyczne wzbudzają wiele emocji i kontrowersji. Korzystając z usługi detektywa możemy dowiedzieć się o faktach które, do tej pory nie były nam znane lub zwyczajnie informacje zdobyte przez detektywa mogą potwierdzić posiadane już wcześniej przypuszczenia lub podejrzenia.

Usługi detektywistyczne

Korzystając z usług detektywa w celu uzyskania informacji np. w sprawach gospodarczych, czy po to aby ustalić majątek dłużnika osobie zlecającej wywiad towarzyszy zupełnie inny ładunek emocjonalny niż gdy chodzi o ustalenie faktu zdrady małżonka. W procesach rozwodowych wywiady detektywistyczne znajdują zastosowanie często przynosząc wyjaśnienie skomplikowanych stanów faktycznych. O tym czy warto skorzystać z pomocy detektywa decyduje indywidualnie rodzaj sprawy i potrzeba uzyskania informacji, które mogą decydować o zakończeniu postępowania sądowego w taki lub inny sposób.

Usługi detektywistyczne mogą być wykonywane przez osoby które, posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i oczywiście stosowną licencję.

Prawa i obowiązki detektywa

Detektyw na podstawie pozyskanych informacji ma prawo sporządzić sprawozdanie z wywiadu detektywistycznego wraz z płytą CD na której, są utrwalone informacje które, pozyskał w ramach prowadzonych czynności. Całość może trafić w poczet materiału dowodowego prowadzonej sprawy sądowej. Detektyw może być również przesłuchany w charakterze świadka.

Powierzając detektywowi zadanie zgromadzenia informacji o charakterze newralgicznym należy upewnić się że, mamy do czynienia z profesjonalizmem i doświadczeniem detektywa. Detektywowi powierzane są sprawy osobiste i bardzo prywatne a pozyskane dowody muszą być zdobyte drogą legalną i za pomocą środków legalnych aby mogły stanowić dowód w sądzie. W przeciwnym razie materiał pozyskany przez detektywa nie będzie stanowił materiału dowodowego i uzyskane informacje będą miały jedynie wymiar osobisty bez możliwości posłużenia się nimi w sądzie. Usługi detektywistyczne nie należą do tanich więc dokonanie właściwego wyboru ma fundamentalne znaczenie dla losów pozyskanego przez agencje materiału.

Stosowany przez detektywa wywiad można podzielić na wywiad biały, szary i czarny. Wywiady te różnią się między sobą przeprowadzanymi w ich ramach czynnościami, zastosowanymi środkami w efekcie zastosowania których, uzyskane informacje są pozyskane zgodnie z prawem lub nie.

Wywiad biały

Metody wykorzystywane w ramach wywiadu białego są zgodne z prawem a pozyskane w ich wyniku informacje mogą być wykorzystane jako legalny materiał w toku sprawy sądowej. Do metod wywiadu białego zaliczamy m.in.: korzystanie z odpowiednich rejestrów o charakterze państwowym, kontaktowanie się z instytucjami, pozyskiwanie informacji z mediów tj. prasy, radia czy telewizji, czy tak ostatnio popularnych portali społecznościowych. Mogą to być również źródła informacji politycznej jak IPN, archiwa Sejmu, Senatu czy rejestry partii politycznych.

Wywiad szary

To wywiad w ramach którego, agencja detektywistyczna łączy metody i środki działania wykorzystywane w białym wywiadzie z metodami i środkami nie do końca legalnymi. Takimi metodami są np. analiza kryminalna, wnikanie w środowisko, pomoc osób trzecich, obserwacja miejsc oraz osób.

Więc tutaj już należy zachować szczególną ostrożność i mieć na uwadze przydatność uzyskanych w ten sposób informacji i cel w jakim staramy się je pozyskać.

Wywiad czarny

W ramach tego wywiadu wykorzystywane są metody niezgodne z prawem co powoduje, że materiał ten nie może stanowić dowodu w sprawie.

Metodami wywiadu czarnego są min. kradzież tożsamości, zakładanie podsłuchów, łamanie haseł dostępu, nacisk, prowokacja. Te metody mogą być stosowane jedynie przez policję po uzyskaniu zgody sądu.

Usługi detektywistyczne – podsumowanie

Reasumując stosowane metody pozyskiwania informacji w ramach białego wywiadu pozostają w zgodzie z majestatem prawa, wywiad szary to już balans na granicy prawa, natomiast wywiad czarny to ewidentne łamanie prawa.

Nasze kancelarie w ramach swej wieloletniej praktyki współpracowały z wieloma agencjami detektywistycznymi. Sporządzone wywiady detektywistyczne zostały starannie wykorzystane i posłużyły ustaleniu prawdziwego stanu faktycznego sprawy.

Dokonując wyboru agencji detektywistycznej należy kierować się doświadczeniem posiadanym przez detektywów, środkami jakimi agencja dysponuje oraz należy pamiętać o tym że, nie tyko chodzi o uzyskanie informacji chodzi jeszcze o to aby można było pozyskanymi informacjami posłużyć się w celu udowodnienia swoich racji.

Ostatnio dosyć modnym choć wydaje się mocno kontrowersyjnym i ryzykownym rozwiązaniem jest zlecanie agencji detektywistycznej przeprowadzenie testu wierności partnera czy małżonka. Zdania co do przydatności i potrzeby wykonywania takich testów są podzielone. Każdy podejmuje decyzję w powyższym zakresie samodzielnie i tak naprawdę na własne ryzyko. Czy dobrze i właściwym jest poddawanie takiej próbie partnera rozważcie sami…