Obsługa organów spółek / zgromadzenie wspólników, posiedzenia zarządów, rad nadzorczych

 

Jako prawnicy i adwokaci posiadamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie w praktyce adwokata. Pozwala nam to sensownie, bez nadmiernych emocji rozwiązać problemy prawne naszych Klientów.

Kancelarie Adwokackie Kolczyk prowadzą kompleksową i bieżąca obsługę prawną spółek prawa handlowego, jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów prawa.
Zakres usług obejmuje m.in.:
– bieżącą obsługa prawna organów spółek -zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń – opracowywanie projektów uchwał oraz reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach wspólników -walnych zgromadzeniach akcjonariuszy;
– egzekwowanie wierzytelności;
– zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
– rozwiązywanie sporów między wspólnikami;
– opiniowanie i opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i porozumień;
– sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa spółek handlowych;
– pomoc prawna w transakcjach fuzji przedsiębiorstw – opracowywanie założeń przekształceń kapitałowych, przeprowadzanie procesów łączenia, podziałów i przekształceń spółek;
– reprezentowanie spółek w postępowaniach przed sądami.

Przewiń do góry