obsługa spółek

Kompleksowa obsługa spółek

Jako prawnicy i adwokaci posiadamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie w praktyce adwokata. Pozwala nam to sensownie, bez nadmiernych emocji rozwiązać problemy prawne naszych Klientów.

Fachowa obsługa spółek

Kancelarie Adwokackie Kolczyk prowadzą kompleksową i bieżąca obsługę prawną spółek prawa handlowego, jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów prawa.
Zakres usług obejmuje m.in.:

  • bieżącą obsługa prawna organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń);
  • opracowywanie projektów uchwał oraz reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach akcjonariuszy);
  • egzekwowanie wierzytelności;
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  • rozwiązywanie sporów między wspólnikami;
  • opiniowanie i opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i porozumień;
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa spółek handlowych;
  • pomoc prawna w transakcjach fuzji przedsiębiorstw;
  • opracowywanie założeń przekształceń kapitałowych, przeprowadzanie procesów łączenia, podziałów i przekształceń spółek;
  • reprezentowanie spółek w postępowaniach przed sądami.