Prawo pracy

wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

  Osoby, które odpowiednio długo pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z tytułu takiego zatrudnienia. ZUS przyzna im to świadczenie, jeżeli z wnioskiem o jego przyznanie …

wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze Czytaj dalej »

reprezentacja przed ZUS

  Według Ordynacji Podatkowej strona ma prawo działać przez pełnomocnika w postępowaniu przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli charakter czynności nie wymaga jej osobistego udziału. Pełnomocnictwo jest dokumentem upoważniającym do działania w imieniu mocodawcy, czyli osoby upoważniającej. Osoba …

reprezentacja przed ZUS Czytaj dalej »

odszkodowanie

  Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć (wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie), które nastąpiło w związku z pracą: – podczas lub w związku z …

odszkodowanie Czytaj dalej »

Przewiń do góry