Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu wspólnym majątkiem

Zgodnie z art.40 k.r.o. zasadą jest, że każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, jednak w szczególnych sytuacjach sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego prawa do samodzielnego rozporządzania majątkiem albo postanowić, …

Pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu wspólnym majątkiem Czytaj dalej »