Przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władzę rodzicielską rodzic zaczyna wykonywać z chwilą narodzin dziecka i wykonuje ją aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Na rodzicach spoczywa obowiązek troszczenia się o fizyczny jak i duchowy rozwój dziecka, a ponadto są zobowiązani …

Przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej Czytaj dalej »