Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Jedną z form ingerencji sądu w sferę władzy rodzicielskiej jest jej zawieszenie. Istota zawieszenia władzy rodzicielskiej polega na tym, że wynikające z niej prawa i obowiązki rodzica nie przestają wprawdzie istnieć, jednakże przez pewien czas …

Zawieszenie władzy rodzicielskiej Czytaj dalej »