reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości

Postępowanie sądowe w sprawach budowlanych zazwyczaj jest bardzo trudne i długotrwałe. Rzadko się zdarza, aby strony postępowania miały wzorcowo udokumentowane kwestie związane z zawarciem umowy o roboty budowlane – zazwyczaj udowodnienie swoich racji wymaga przesłuchania …

reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości Czytaj dalej »