wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy

    Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych, które …

wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy Czytaj dalej »