Umowy dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej

Zgodnie bowiem z art. 58 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie w trakcie rozwodu mogą zawrzeć porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad ich wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz o sposobie utrzymywania z nimi kontaktów. Umowy …

Umowy dotyczące sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej Czytaj dalej »