ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

W polskim prawodawstwie funkcjonuje zasada domniemania, która jasno stanowi, iż dziecko , które urodziło się w czasie trwania małżeństwa, pochodzi od męża matki. Zdarzają się jednak sytuację, gdy ojcem dziecka nie jest mąż matki dziecka, …

ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa Czytaj dalej »