przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane

Pod pojęciem umowy o roboty budowlane kryje się zobowiązanie wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, oraz inwestora do dokonania przez niego wymaganych właściwymi przepisami czynnościami związanym …

przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane Czytaj dalej »