negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, w sprawie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych

Umowa najmu to umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem najmu mogą być rzeczy …

negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, w sprawie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych Czytaj dalej »