roszczenia w stosunku do towarzystw ubezpieczeń

Umowa ubezpieczenia została uregulowana w Kodeksie Cywilnym jako umowa, na podstawie której Zakład Ubezpieczeń, w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia, a ubezpieczający zobowiązuje się …

roszczenia w stosunku do towarzystw ubezpieczeń Czytaj dalej »