odwołanie i skarga na decyzje administracyjne

    Istota administracyjnego postępowania odwoławczego polega na ponownym rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej, która była przedmiotem rozstrzygnięcia organu I instancji, a nie jedynie na kontroli zasadności zarzutów podniesionych w odwołaniu w stosunku do decyzji organu I …

odwołanie i skarga na decyzje administracyjne Czytaj dalej »