sporządzanie oraz opiniowanie zarządzeń, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy

  Pod pojęciem zarządzania przedsiębiorstwem rozumie się celowe podejmowanie przez odpowiednie osoby i organy decyzji , dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów do osiągnięcia celów lub celowego dysponowania zasobami. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o ustalenie celów, ich …

sporządzanie oraz opiniowanie zarządzeń, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy Czytaj dalej »