reprezentacja w sprawach o zapłatę (postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone i zwykłe)

  Postępowanie, którego przedmiotem są sprawy o zapłatę to najczęściej występujący rodzaj postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. Dotyczą one najczęściej niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, np. z tytułu umowy sprzedaży,najmu lub usługi. Posiadając niezaspokojoną …

reprezentacja w sprawach o zapłatę (postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone i zwykłe) Czytaj dalej »