doradztwo i reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

  Procedura administracyjna uregulowana została w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego, regulując tryb postępowania organów administracji publicznej. W Kodeksie Postępowania Administracyjnego uregulowane zostały cztery rodzaje postępowań: – ogólne, którego przedmiotem jest indywidualna sprawa rozstrzygana decyzją administracyjną; …

doradztwo i reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi Czytaj dalej »