odwołanie od decyzji ZUS

Negatywna decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie oznacza jednak definitywnego zakończenia sprawy. Prawo przewiduje możliwość dalszego działania, poprzez złożenie odwołania od decyzji do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wnosi się na piśmie, do …

odwołanie od decyzji ZUS Czytaj dalej »