odszkodowanie

odszkodowanie

  Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć (wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie), które nastąpiło w związku z pracą: – podczas lub w związku z …

odszkodowanie Czytaj dalej »

reprezentacja w sprawach o odszkodowanie (m.in. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy)

Zawierając umowę oczekujemy, że zobowiązanie będzie wykonane i to w należyty sposób. W przypadku, gdy zobowiązanie nie zostanie wykonane lub zostanie wykonane w nienależyty sposób możemy zażądać odszkodowania. Zawierając umowę zobowiązujemy się przed drugą stroną, …

reprezentacja w sprawach o odszkodowanie (m.in. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy) Czytaj dalej »

Przewiń do góry