reprezentacja w sprawach o ochronę dóbr osobistych, zadośćuczynienie

Dobra osobiste są wartościami niematerialnymi, ściśle związanymi z osobą. Wartości te są na tyle istotne, że podlegają ochronie prawnej. Dobra osobiste chronione są przez prawo cywilne. W przypadku, kiedy dobra osobiste zostały naruszone, osoba pokrzywdzona …

reprezentacja w sprawach o ochronę dóbr osobistych, zadośćuczynienie Czytaj dalej »