DOZÓR POLICYJNY -sprawy karne adwokat Andrzej Kolczyk

D O Z Ó R  P O L I C Y J N Y Dozór policyjny – wolnościowy środek zapobiegawczy który, może być zastosowany wobec podejrzanego lub oskarżonego przez prokuratora lub sąd. Środek może polegać …

DOZÓR POLICYJNY -sprawy karne adwokat Andrzej Kolczyk Czytaj dalej »