negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów

W prawie cywilnym umową jest w porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Według bardziej szczegółowej definicji umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli zmierzających …

negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów Czytaj dalej »