ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa

Według prawa polskiego jak również międzynarodowego matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Natomiast, jeżeli nieznani są rodzice dziecka albo macierzyństwo kobiety wpisanej w akt urodzenia jako matka, zostało zaprzeczone, można żądać ustalenia macierzyństwa. Powództwo, …

ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa Czytaj dalej »