ustanowienie kuratora lub uchylenie kurateli

Kuratela jest to instytucja zbliżona do opieki, jest sądową formą ochrony osób ( bądź ich praw majątkowych), które nie mogą same prowadzić swoich spraw. Kuratelę ustanawiania się dla dziecka poczętego, małoletniego, osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, osoby …

ustanowienie kuratora lub uchylenie kurateli Czytaj dalej »