Zakładanie i likwidacja spółek, oddziałów, przedstawicielstw oraz fundacji i stowarzyszeń

    Likwidacja spółki to zespół czynności prawnych, księgowych, podatkowych i zarządczych, których zakres jest uzależniony od wielkości likwidowanej spółki i zakresu czynności, które przeprowadziła. Zwykle proces polega na wykonaniu kilku względnie standardowych czynności prawnych, …

Zakładanie i likwidacja spółek, oddziałów, przedstawicielstw oraz fundacji i stowarzyszeń Czytaj dalej »