eksmisja

    Brak tytułu prawnego do zajmowania mieszkania, pociąga za sobą obowiązek wyprowadzenia się z lokalu na żądanie właściciela i wydania go właścicielowi. Stan taki może powstać w wyniku: -samowolnego zajęcia lokalu -utraty tytułu prawnego …

eksmisja Czytaj dalej »