Specjalizacje

Obsługa organów spółek / zgromadzenie wspólników, posiedzenia zarządów, rad nadzorczych

  Jako prawnicy i adwokaci posiadamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie w praktyce adwokata. Pozwala nam to sensownie, bez nadmiernych emocji rozwiązać problemy prawne naszych Klientów. Kancelarie Adwokackie Kolczyk prowadzą kompleksową i bieżąca obsługę prawną spółek …

Obsługa organów spółek / zgromadzenie wspólników, posiedzenia zarządów, rad nadzorczych Czytaj dalej »

Zakładanie i likwidacja spółek, oddziałów, przedstawicielstw oraz fundacji i stowarzyszeń

    Likwidacja spółki to zespół czynności prawnych, księgowych, podatkowych i zarządczych, których zakres jest uzależniony od wielkości likwidowanej spółki i zakresu czynności, które przeprowadziła. Zwykle proces polega na wykonaniu kilku względnie standardowych czynności prawnych, …

Zakładanie i likwidacja spółek, oddziałów, przedstawicielstw oraz fundacji i stowarzyszeń Czytaj dalej »

Kompleksowe doradztwo

Spółka prawa handlowego to spółka osobowa bądź kapitałowa, której tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie reguluje  Kodeks spółek handlowych. Ponadto w sprawach nieuregulowanych w powyższej ustawie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.   Kancelarie Adwokackie Kolczyk …

Kompleksowe doradztwo Czytaj dalej »

wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

  Osoby, które odpowiednio długo pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z tytułu takiego zatrudnienia. ZUS przyzna im to świadczenie, jeżeli z wnioskiem o jego przyznanie …

wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze Czytaj dalej »

reprezentacja przed ZUS

  Według Ordynacji Podatkowej strona ma prawo działać przez pełnomocnika w postępowaniu przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli charakter czynności nie wymaga jej osobistego udziału. Pełnomocnictwo jest dokumentem upoważniającym do działania w imieniu mocodawcy, czyli osoby upoważniającej. Osoba …

reprezentacja przed ZUS Czytaj dalej »

warunkowe zwolnienie

  Sąd może warunkowo zwolnić skazanego na karę pozbawienia wolności z odbycia pozostałej części kary, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa …

warunkowe zwolnienie Czytaj dalej »

Przewiń do góry