Mediator w postępowaniu mediacyjnym

Niektóre ze sporów sporów można rozwiązać poza salą sądową, korzystając z alternatywnej możliwości  wobec sądowego rozstrzygania sporów w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz polubownymi, jaką jest mediacja. Instytucję mediacji określa się jako : metodę rozwiązywania sporu z udziałem mediatora -bezstronnej osoby trzeciej, której zadaniem jest pomoc skonfliktowanym stronom w osiągnięciu rozwiązania satysfakcjonującego dla każdej z nich”.Ustalenia poczynione w mediacji, mogą, o ile nie stanowią naruszenia lub obejścia obowiązującego porządku prawnego, zostać zatwierdzone przez sąd, dzięki czemu nabierają mocy prawnej. Celem mediacji powinno być rozwiązanie problemu będącego podstawą sporu w sposób zadowalający dla obu stron konfliktu. Jest to podstawowy czynnik wyróżniający mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów. Zawarte w ten sposób porozumienie to wynik poszukiwania takich rozwiązań, które pozwalają stronom na zakończenie sporu przy jednoczesnym przekonaniu o zabezpieczeniu swoich interesów. W drodze mediacji mogą być regulowane wszelkie sprawy cywilne, które podlegają rozstrzygnięciu w drodze ugody zawartej przed sądem oraz wynikają ze stosunków rodzinnych i opiekuńczych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry