szybki rozwód

Szybki rozwód bez orzekania o winie

Jeżeli strony zgodnie żądają rozwiązania ich małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie może to nastąpić szybko bo już na pierwszej bądź drugiej rozprawie. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie proces rozwodowy trwa dłużej i czas jego zakończenia jest trudny do przewidzenia. Jest to uzależnione od rodzaju i ilości podejmowanych działań oraz przeprowadzanych w postępowaniu środków dowodowych. Czynniki, które pozwalają na orzeczenie rozwodu na pierwszej rozprawie związane są z tym, że małżonkowie:

  • są zgodni co do rozwiązania ich małżeństwa;
  • nie wnoszą o orzeczenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego;
  • nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci; nie wnoszą o podział ich majątku wspólnego;
  • oraz co również bardzo istotne pozew rozwodowy został poprawnie napisany.

Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego jeżeli strony zgadzają się z treścią wyroku rozwodowego, to od ogłoszenia wyroku do jego uprawomocnienia się musi minąć 21 dni. Jeżeli jeden z małżonków chce mieć odpis wyroku rozwodowego, to powinien złożyć wniosek do sądu o przesłanie dokumentu. Wyjątek stanowi orzeczenie z zasądzonymi alimentami i klauzulą wykonalności.

Podczas rozwodu nie możesz dość do porozumienia? Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką.