Stosunek pracy

sporządzanie oraz opiniowanie zarządzeń, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy

  Pod pojęciem zarządzania przedsiębiorstwem rozumie się celowe podejmowanie przez odpowiednie osoby i organy decyzji , dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów do osiągnięcia celów lub celowego dysponowania zasobami. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o ustalenie celów, ich …

sporządzanie oraz opiniowanie zarządzeń, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy Czytaj dalej »

sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych z pracownikami i współpracownikami oraz pomoc w dopasowaniu ich do specyfiki danej organizacji i obszaru działania (m.in umowy o pracę, zakazy konkurencji, kontrakty menedżerskie)

Do obowiązków pracownika należy zaliczyć również zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Rozszerzeniem tego obowiązku jest umowa o zakazie konkurencji. Kodeks Praca wyróżnią dwa rodzaje umów o zakazie konkurencji, a …

sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych z pracownikami i współpracownikami oraz pomoc w dopasowaniu ich do specyfiki danej organizacji i obszaru działania (m.in umowy o pracę, zakazy konkurencji, kontrakty menedżerskie) Czytaj dalej »

Przewiń do góry