Roszczenia związane z ustaniem stosunku pracy

odszkodowanie

  Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć (wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie), które nastąpiło w związku z pracą: – podczas lub w związku z …

odszkodowanie Czytaj dalej »

Przewiń do góry