Roszczenia odszkodowawcze

roszczenia odszkodowawcze z tytułu wadliwych lub niezgodnych z prawem decyzji lub orzeczeń organów państwowych

    Każdemu podmiotowi poszkodowanemu w wyniku niezgodnego z prawem działania lub zaniechania organu administracji przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania. W judykaturze ukształtowane zostało stanowisko, iż „konieczność rekompensowania uszczerbków majątkowych spowodowanych przez administrację jest jedną …

roszczenia odszkodowawcze z tytułu wadliwych lub niezgodnych z prawem decyzji lub orzeczeń organów państwowych Czytaj dalej »

roszczenia odszkodowawcze dla poszkodowanych czynem niedozwolonym

W przypadku odpowiedzialności deliktowej, obowiązek odszkodowawczy ma charakter pierwotny. Bezpośrednią konsekwencją dokonania czynu niedozwolonego jest konieczność naprawienia szkody. Możliwość ustalenia podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody jest dużo trudniejsza niż w przypadku roszczeń odszkodowawczych za niewykonanie …

roszczenia odszkodowawcze dla poszkodowanych czynem niedozwolonym Czytaj dalej »

roszczenia odszkodowawcze za szkody poniesione w wyniku wypadku komunikacyjnego

Każdemu poszkodowanemu w kolizji komunikacyjnej przysługuje prawo o ubieganie się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. Sprawca wypadku najczęściej jest obowiązkowo ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakładzie ubezpieczeń, dlatego też uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty będzie …

roszczenia odszkodowawcze za szkody poniesione w wyniku wypadku komunikacyjnego Czytaj dalej »

Przewiń do góry